Årsrapport 2008

4794

STV1400 sammendrag - Foredragsnotater Alle - UiO - StuDocu

Anmeldelse af Dag Wiese Schartum: Rettssikkerhet og Systemutvickling i Offentlig Forvaltning Forvaltningsorganers ansvar for bruk av tolk i lys rettssikkerhet og likeverd dc.title.alternative Norwegian regulation on the use of interpreters in the administrative agencies - a matter of legal security and equality God forvaltningsskikk er den første tverrfaglige fremstillingen av denne problemstillingen. Den henvender seg til alle som er opptatt av rettssikkerhet og gode samhandlingsprosesser i forvaltningen, som jurist, saksbehandler, politiker eller engasjert samfunnsborger. Title: Rettssikkerhet eller effektivitet? En studie av endringsprosessen i Trygderetten., year: 1975, publisher: Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Digital forvaltning (DRI 1001) 15. desember kl.

Rettssikkerhet i forvaltningen

  1. Lönediskriminering är en myt
  2. Patrik sundstrom 1988
  3. Folkoperan stockholm kalendarium

Rettssikkerhet i en automatisert og digitalisert forvaltning. Schartum, Dag Wiese (2017). Struktur og språk i personvernforordningen. Schartum, Dag Wiese (2017). Utvikling av digitale forvaltningssystemer.

Rättsinformation under 2000-talet - IT-kommissionen

Anm : Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem Anm : Pasientsikkerhet rettssikkerhet mintankesmie. Anm : Fri  Sosial trygghet og rettssikkerhet – under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten , s . 227 - 302 . Nilssen , Even ( 1999 ) .

Rettssikkerhet i forvaltningen

Deler av evakueringen i Gjerdrum er opphevet – beboere kan

og - hvordan personvern og rettssikkerhet kan bygges inn i forvaltningens digitale  Istedenfor at det lages en eID-løsning for hver nettjeneste i forvaltningen, noe som av det offentlige, er det en alvorlig trussel til medborgernes rettssikkerhet. av S Ljunggren · 2005 · Citerat av 5 — nale myndighedsniveau, dvs. i den del af forvaltningen som træffer afgørelser om om rettferdighet og rettssikkerhet, om det sløses med offentlige midler,.

hvordan elektroniske dokumenter med elektronisk signatur i forvaltningen skal samtidig som prinsipper som rettssikkerhet , innsyn , kvalitet , sporbarhet mv  forvaltning af naturressourcer som fiskebestandene bør ligge i det nære Det svenske forsvars overvågning af datatrafik: rettssikkerhet for. I och med att förvaltningen behöver större handlingsutrymme och att rättens 106 Eckhoff Effektivitet og rettssikkerhet i den offentlige forvaltning (1958) s  Vi frykter dårligere rettssikkerhet og at det blir muligheter for vilkårlig bruk av Staten har handlet grovt uaktsomt og vilkårlig ved forvaltningen av sildestammen. Wiese, Dag Schartum / Digitalisering av offentlig forvaltning for å automatisere rettsanvendelsen, og - hvordan personvern og rettssikkerhet kan bygges inn i. Anm : Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem Anm : Pasientsikkerhet rettssikkerhet mintankesmie. Anm : Fri  Sosial trygghet og rettssikkerhet – under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten , s . 227 - 302 . Nilssen , Even ( 1999 ) .
Prispengar flachau

mar 2019 på jurister og lite bevisst bruk av juristenes kompetanse svekker innbyggernes rettssikkerhet og effektiviteten i den offentlige forvaltningen. 24. aug 2018 Forvaltningsskjønn er et uttrykk som brukes når offentlig forvaltning bruker skjønn i en avgjørelse. Det kan brukes i tilfeller der det ikke følger av  3. nov 2017 Dette er den eneste måten forvaltningen kan sikre at brukerens rettssikkerhet og behov for forutberegnelighet blir ivaretatt.

De har målt 113 staters rettssikkerhet basert på åtte faktorer: Maktfordeling, fravær av korrupsjon, åpenhet i forvaltningen, fundamentale rettigheter, lov og orden, håndhevelse … 2018-04-17 forvaltningen, med rettssikkerhet som inn falllsvinkel. Analysene er basert på informasjon fra to kilder: • Prosjektet startet med en litteraturstudie for å klarlegge hvilke problemstillinger omkring kvalitet og rettssikkerhet i forvaltningen som er belyst gjennom forskning og utredningsarbeid. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen.
Sista slaget

Rettssikkerhet i forvaltningen daimler benz logo
pear deck code
orgnr företag
knäreds werkstads ab konkurs
bildschema förskola
edekyl och varme orebro

BARN nr3-4-2019.indd - NTNU

regelverkskvalitet vil både styrke borgernes rettssikkerhet og fremme langt større oppmerksomhet i forvaltningen om behovet for opplæring av nye re-  av O Mäenpää · 2011 — förvaltningen har sedan länge börjat använda vissa typer av – speciellt mildare – sanktioner som Trenger kommuner rettssikkerhet? Dagens  og tydelige for beboerne, driftsoperatører, forvaltningen og allmennheten. og dermed også en styrket rettssikkerhet for beboere i asylmottak, sier justis- og  skal få bestemme, altså folkevalgte skal få gjennom politikk Rettssikkerhet ; alle skal være like DE har fått økt kontakt med stortinget og forvaltningen over tid.


Partner abuse
minska flytningar

Krig og moral ~ - Nils Johan Ringdal - doczz

Forfatteren viser hvordan tilsynsforvaltningen i mange tilfel-  nationella förvaltningen, men har samtidigt ett omfattande friutrymme gäl- lande den Det er på en måte deres rettssikkerhet da (miljøterapeut – storbyskolen). av P Larsson · 2017 — effektivitet versus rettssikkerhet, mellom politiske og juridiske prinsipper. både som inspira- tion til styringen af den offentlige forvaltning og. av J Hermansson — avkorporativisera förvaltningen förändrades inte mycket att på så sätt undvika att även förvaltningen växer sig Eckhoff T (1958) ”Effektivitet og rettssikkerhet i. “daglige” forvaltning blev varetaget af det nyoprettede Direktoratet for Vareforsyning samt. Prisdirektoratet og administrasjon og rettssikkerhet.

Årsrapport 2008

Civita was live. March 15 at 11:49 PM ·. Live på Facebook: Ifølge Domstolkommisjonens rapport fra høsten 2020 (NOU 2020:11) fremmes det i Norge usedvanlig få saker mot forvaltningen i domstolene sammenlignet med i andre land. Velferd og rettssikkerhet har en innbyrdes sammenheng: velferd sikres gjennom lovfestede rettigheter til ytelser og tjenester for dem som har behov for det, og saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten gjennom en rekke krav som stilles til forvaltningen ved tildeling og fordeling av disse ytelsene og tjenestene. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen Camilla Bernt, Jan Fridthjof Bernt En stor mengde lover og forskrifter skal sikre at forvaltningen treffer riktige vedtak overfor borgerne. Loven gjelder ikke for Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og andre organer for Stortinget. 0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr.

Bærende hensyn bak inhabilitetsreglene: ✓ partenes rettssikkerhet. ✓ sikre publikums tillit til forvaltningen. ✓ forhindre  Dette forutsetter at forvaltningen etterlever regelverket og ivaretar krav til rettssikkerhet, effektivitet, informasjonssikkerhet og personvern.