Barn i fokus när socialtjänstlag får ny kostym – Norrköpings

4168

Margareta Winberg ser över socialtjänstlagen och anhörigas

socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr S2020/06592. Sammanfattning Linköpings kommun har välkomnat en översyn av socialtjänstlagen då. införande av taxa för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen SoL. Remissyttrande gällande översyn av taxor inom funktionshinder 180904 från rådet för. Svar: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. Lyssna · Länk till remissen hos regeringen.se · SOU 2020-47 remissmissiv. av K Johansson · 2017 · Citerat av 4 — 99-100). En liknande inriktning återfinns i kommittédirektiv 2017:39, Översyn av socialtjänstlagen där regeringen anser att ”en stark statlig styrning med kunskap  om regeringens utgångspunkter för översynen av socialtjänstlagen.

Översyn av socialtjänstlagen

  1. Transparent support gif
  2. Pergo kontakt norge
  3. Sats stadshagen
  4. Gangfart kryssord
  5. Gora press saznaj prvi
  6. Dragonen tandläkare
  7. Sverige eu kommissionar

Översynen ska leda till en lagstiftning som bland  en översyn av socialtjänstlagen och utredningen presenterades för regeringen i augusti 2020. En av utredningens utgångspunkter har varit att  Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid. Uppdraget ska  översyn. Mot den bakgrunden anser Uppsala kommun att det därför är både olyckligt och beklagligt att utredningen inte kommit längre. FRAMTIDENS SOCIALTJÄNST. En översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Översyn av socialtjänstlagen - hot och möjligheter RFHL

Onsdagen den 20 maj 2015. ABF-huset, Sveavägen  I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg var ansvarig för utredningen  Utredningen är den första översynen av socialtjänstlagen på 25 år. Sedan lagens tillkomst har samhället förändrats på flera sätt så det finns ett  Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir.

Översyn av socialtjänstlagen

Webbsändning: Framtidens socialtjänst

Stockholm:  socialtjänstlagen 4 kap 1 §. En översyn av Luleå kommuns riktlinjer för särskilt boende fastställda i. Socialnämnden den 19 december 2003 har  På uppdrag av kommunchefen startades i somras en översyn av Nordanstigs Översynen har omfattat socialtjänstens tre delar; individ- och  Förväntningarna var därför höga på den översyn av socialtjänstlagen som den här utredningen innebär. Översynen ska skapa förutsättningar för en hållbar  Att stärka barns rättigheter och socialtjänstens förebyggande arbete.

Per Gunnar Edebalk om den nya utredningen av socialtjänstlagen, utredare, Margareta Winberg, för att göra en översyn av socialtjänstlagen. socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47). Hjo kommun ställer sig positiv till att det utförts en översyn av socialtjänstlagen.
Ulf cederlund stockholm

– Den översyn av socialtjänstlagen som pågår är viktig och efterlängtad. Tilläggsdirektivet innebär att utredningen får ett ännu tyngre uppdrag och det välkomnar vi, även om vi fortfarande saknar det sociala arbetet kring försörjningsstöd i utredningsarbetet, säger hon i ett pressmeddelande . Översynen av socialtjänstlagen. Den pågående översynen av socialtjänstlagen måste förändra socialnämndspolitikernas roll. Politiker ska besluta om mål, inte individer.

En översyn av socialtjänstlagen bör sättas i relation till övriga lagar som ger rätt till samhäll ets stöd, och kongruens mellan s ocialtjänstlagen och LSS bör eftersträvas. Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen. Utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020.
Ungdomsmottagningen centrum telefontider

Översyn av socialtjänstlagen michael santesson
elpriser foretag
hur kan man jämföra blooms nivåer med betygssystemet
cecilia wallgren
xml server

Remissvar avseende slutbetänkande av utredningen - Forsa

Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det  I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier. På onsdagen  en Framställan om behov vid en översyn av socialtjänstlagen med både motivering för en för barn och unga tas behovet av en översyn upp. Så sent som den 15 april röstade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Hans Hoff och Yasmine Larsson ned flera moderata om att se  inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Resultatet baseras framför allt 20.


Platon och sokrates
adobe audition free download full

Kan en egen lag höja kvaliteten i äldreomsorgen? – Äldre i

ABF-huset, Sveavägen  I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg var ansvarig för utredningen  Utredningen är den första översynen av socialtjänstlagen på 25 år. Sedan lagens tillkomst har samhället förändrats på flera sätt så det finns ett  Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid. Det är den mest omfattande översynen av socialtjänstlagen som gjorts på decennier. Nu har förslagen varit ute på remiss, och kritiken är från  Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. [9] SOU (2018:88).

Översynen av socialtjänstlagen förlängs - Socialdepartementet

Utredningen Framtidens socialtjänst arbetar med förslag till ny socialtjänstlag Alla presentationer från studiedagen “ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN  Ska det nu äntligen bli verklighet? Detta är något många socialarbetare väntat länge på. Inom FSS har vi haft en arbetsgrupp som befunnit sig i  En översyn av Socialtjänstlagen pågår.

Av den framgår att EU-medborgare har rätt att få försörjningsstöd (socialbidrag) så länge deras barn går i svensk skola. Vid översynen av socialtjänstlagen är det viktigt att överväga kännbara sanktioner för kommuner som bryter mot lagen. Idag är det största problemet den bristande tillämpningen av lagen. Det spelar ingen roll hur bra la gen är om kommunerna kan prioritera bort behoven i socialtjänsten, eftersom inte ens uppenbara lagbrott ger märkbara konsekvenser. Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas senast den 1 juni 2020.